Wednesday, April 30, 2014


wfyda wdoï¡¡¡¡¡¡¡


tAoka Whfka Wka wdoï
;ksù hehs foúfhda oekka
is;sú,s mjd wdoïf. ñysoka lrka
ueõjd tAj wfyda oeka ulalrka¡¡¡¡¡¡

  ysia wyi meij meijd              jysoaoS
  yrkla fjkak fõù kqT f;ó           fmaù
  /fok WKqiqï ;=re,a,g                jYSù
   wdoï kqT wmj lEjd tAj yd           tlaù

No comments:

Post a Comment